LLAIS Y RHONDDA

YN Y SENEDD

angen cymorth? cysylltwch â ni!

LLAIS Y RHONDDA

YN Y SENEDD

angen cymorth? cysylltwch â ni!

Beth sydd bwysicaf i chi yn y Rhondda?

"ALLA I DDIM ADDO Y GALLAF DRWSIO POB MATER. YR HYN RWY'N EI ADDO YW RHOI 100% A RHOI CYNNIG AR FY NGORAU."